آذربایجان

نوع ویزا:

ویزای تک 25 فوری 54،هتل،بلیت،بیمه

زمان تحویل:

1ماهه و 3ماهه تجاری و یکساله مولتی

مدارک:

 • اسکن پاسپورت
 • ویزای عادی بین 3 تا 5 روز کاری
 • تاریخ ورود توسط سایت تعیین میشود.


روسیهنوع ویزا:

الکترونیک سن پترزبورگ،کالینینگراد،لنینگراد،مدت اقامت 8روز

زمان تحویل:

5 روز کاری

مدارک:

 • اسکن پاسپورت
 • عکس3.5*4.5
 • مشخصات فردی
 • اعلام نمودن مرز ورودی

نوع ویزا:

توریستی عادی

زمان تحویل:

توریستی عادی

مدارک:

 • حضور مسافر در ایران الزامی است
 • اصل پاسپورت
 • یک قطعه عکس 3.4
 • تسویه کامل
 • مشخصات فردی
 • بیمه
 • بلیت رفت و برگشت

“جهت ویزای توریستی رزرو هتل الزامی است”(ویزا طبق تاریخ بلیت صادر میشود)

فرم تعهد ویزای روسیه را از سایت پرسیا سفر بخش ویزا دریافت و تکمیل فرمایید.

مسافر باید در صورت اقامت بیشتر از 7 روز در اداره پلیس ریجستر شود.

مبدا پرواز مسافر از تهران و مقصد مسکو باید باشد و در صورت ورود به شهر دیگری از روسیه به جز مسکو،دچار مشکل و دیپورت خواهد شد. ویزای تجاری یکساله نیاز به آزمایش ایدز و مصاحبه دارد.

نوع ویزا:

ویزای تک 25 فوری 54،هتل،بلیت،بیمه

زمان تحویل:

1ماهه و 3ماهه تجاری و یکساله مولتی

مدارک:

 • اسکن پاسپورت
 • ویزای عادی بین 3 تا 5 روز کاری
 • تاریخ ورود توسط سایت تعیین میشود.

نوع ویزا:

ویزای تک 25 فوری 54،هتل،بلیت،بیمه

زمان تحویل:

1ماهه و 3ماهه تجاری و یکساله مولتی

مدارک:

 • اسکن پاسپورت
 • ویزای عادی بین 3 تا 5 روز کاری
 • تاریخ ورود توسط سایت تعیین میشود.

نوع ویزا:

ویزای تک 25 فوری 54،هتل،بلیت،بیمه

زمان تحویل:

1ماهه و 3ماهه تجاری و یکساله مولتی

مدارک:

 • اسکن پاسپورت
 • ویزای عادی بین 3 تا 5 روز کاری
 • تاریخ ورود توسط سایت تعیین میشود.

نوع ویزا:

ویزای تک 25 فوری 54،هتل،بلیت،بیمه

زمان تحویل:

1ماهه و 3ماهه تجاری و یکساله مولتی

مدارک:

 • اسکن پاسپورت
 • ویزای عادی بین 3 تا 5 روز کاری
 • تاریخ ورود توسط سایت تعیین میشود.

نوع ویزا:

ویزای تک 25 فوری 54،هتل،بلیت،بیمه

زمان تحویل:

1ماهه و 3ماهه تجاری و یکساله مولتی

مدارک:

 • اسکن پاسپورت
 • ویزای عادی بین 3 تا 5 روز کاری
 • تاریخ ورود توسط سایت تعیین میشود.


روسیه

نوع ویزا:

مدارک

زمان تحویل

نوع ویزا

کشور

اسکن پاسپورت

ویزای عادی بین 3 تا 5 روز کاری و تاریخ ورود توسط سایت تعیین میشود.

1ماهه و 3ماهه تجاری و یکساله مولتی

ویزای تک 25 فوری 54،هتل،بلیت،بیمه

آذربایجان

اسکن پاسپورت+عکس3.5*4.5+مشخصات فردی+اعلام نمودن مرز ورودی

5 روز کاری

الکترونیک سن پترزبورگ،کالینینگراد،لنینگراد،مدت اقامت 8روز

روسیه

حضور مسافر در ایران الزامی است اصل پاسپورت+یک قطعه عکس 3.4+تسویه کامل مشخصات فردی+بیمه+بلیت رفت و برگشت

“جهت ویزای توریستی رزرو هتل الزامی است”(ویزا طبق تاریخ بلیت صادر میشود)

فرم تعهد ویزای روسیه را از سایت پرسیا سفر بخش ویزا دریافت و تکمیل فرمایید.

مسافر باید در صورت اقامت بیشتر از 7 روز در اداره پلیس ریجستر شود.

مبدا پرواز مسافر از تهران و مقصد مسکو باید باشد و در صورت ورود به شهر دیگری از روسیه به جز مسکو،دچار مشکل و دیپورت خواهد شد.

ویزای تجاری یکساله نیاز به آزمایش ایدز و مصاحبه دارد.

8 روز کاری

توریستی عادی

3 روز کاری

توریستی فوری

15 روز کاری

یک ماهه تجاری عادی

8 روز کاری

یک ماهه تجاری فوری

15 روز کاری

سه ماهه تجاری سینگل عادی

8 روز کاری

سه ماهه تجاری سینگل فوری

15 روز کاری

سه ماهه تجاری دبل عادی

8 روز کاری

سه ماهه تجاری دبل فوری

25 روز کاری

یکساله تجاری مولتی پل عادی

8 روز کاری

یکساله تجاری مولتی پل فوری

اصل پاسپورت+یک قطعه عکس 3.4+رزرو بلیط و هتل+بیمه مسافرتی+چک 20میلیون ضمانت بانکی برگشت

ویزا طبق تاریخ بلیط صادر میگردد

امضای مسافر در پاسپورت الزامی است

10 روز کاری

7 روزه توریستی عادی

بلاروس

10 روز کاری

14 روزه توریستی عادی

10 روز کاری

21 روزه توریستی عادی

اصل پاسپورت+یک قطعه عکس 3.4+تکمیل فرم مربوطه+مشخصات پرواز و واچر هتل محل اقامت در قزاقستان یا آدرس کامل محل اقامت+تسویه کامل مسافر باید در صورت عدم اقامت در هتل طی 48 ساعت در اداره پلیس ریجستر شود

در ویزای سه ماهه در هر بار ورود 30روز اجازه اقامت دارد.

حضور مسافر در ایران الزامی است

20-15روز کاری

یک ماهه توریستی عادی

قزاقستان

15-12 روز کاری

یک ماهه توریستی فوری

20-15 روز کاری

تجاری 60 روزه اقامت

ویزای الکترونیک قرقیزستان کنسلی ندارد و در صورن ریجکت شدن هزینه ویزا استرداد نمیگردد.

چنانچه قصد ارسال درخواست ویزای الکترونیکی قرقیزستان را دارید باید در نظر بگیرید که با این نوع ویزا تنها از طریق مرز زمینی”آق جل” واقع در مرز میان قرقیزستان و قزاقستان و یا فرودگاه “ماناس” و “اوش” میتوان وارد این کشور شد.

پر کردن فرم اطلاعات در سایت پرسیاسفر

اصل پاسپورت+یک قطعه عکس 3.4+تسویه کامل+مشخصات فردی

تاریخ شروع ویزا طبق تاریخ بلیت میباشد

حضور مسافر در ایران الزامی است

7 روز کاری

یک ماهه توریستی الکترونیک

قرقیزستان

4-3 روز کاری

یک ماهه توریستی دو بار ورود الکترونیک

8 روز کاری

یک ماهه لیبل توریستی عادی

3 روز کاری

یک ماهه لیبل فوری

4-3 روز کاری

سه ماهه توریستی یکبار ورود الکترونیک

4-3 روز کاری

سه ماهه مولتی الکترونیک

ویزای الکترونیکی هند کنسلی ندارد و در صورت ریجکت شدن هزینه ویزا استرداد نمیگردد.

اسکن پاسپورت و اسکن عکس5.5،اسکن پاس،اسکن عکس،فرم اطلاعات هند،در صورت داشتن ویزای قبلی هند،اسکن آخرین ویزا ارسال شود. اشخاصی که میخواهند برای شرکت در کنفرانس به هند سفر کنند باید ویزای کنفرانس بگیرند.

5-3روز کاری

یک ماهه توریستی الکترونیک

هند

5-3روز کاری

یک ساله مولتی توریستی

90روز اقامت الکترونیک

بدون مصاحبه سه بار ورود

5روز کاری

پنج ساله الکترونیک سالی سه بار ورود

5روز کاری

هند کنفرانس

5روز کاری

هند تجاری یک ساله

اصل پاسپورت+کپی از تمام صفحات شناسنامه(حتی صفحات سفید)+رزرو بلیت رفت و برگشت+اصل پاسپورت های قدیمی(خصوصا اگر ویزای هند قبلی دارد) 2قطعه عکس5.5 رنگی زمینه سفید جدید پر کردن فرم اطلاعات در سایت پرسیا سفر

حضور مسافر جهت انگشت نگاری الزامی است(برای ویزای لیبل داخل پاس)

8روز کاری

توریستی 30 روزه لیبل

اصل پاسپورت+دو قطعه عکس+مشخصات فردی+تاریخ شروع ویزا(تاریخ سفر)+تسویه کامل+رزرو هتل در تاجیکستان

دانشجویی:اسکن کارت دانشجویی+اسکن قرارداد با دانشگاه مربوطه تجاری:اصل قرارداد با شرکت مربوطه در تاجیکستان

در صورت ریجکت شدن از طرف سفارت تاجیکستان هزینه استرداد نخواهد شد

((الکترونیک ویزا بدون مصاحبه و انگشت نگاری انجام میشود))

2روز کاری

وقت سفارت جهت ویزا

تاجیکستان

اصل پاسپورت(داشتن سه صفحه خالی الزامی است) رزرو بلیط+بیمه+حتما دو قطعه عکس رنگی 6.4(مطابق پاسپورت)+مشخصات کامل فردی(آدرس منزل و محل کار با شماره ثابت و همراه)(ذکر کد پستی الزامی است)+تمکن مالی به انگلیسی(30روز اقامت=34میلیون تومان و 15 روز اقامت=28میلیون تومان)با مهر برجسته و اصل امضای متصدی بانک(آدرس و تلفن بانک الزامی است)

فرم اطلاعات مسافر موجود در سایت پرسیاسفر+تسویه کامل جهت ویزای 6ماهه باید 4ویزای قبلی و برای ویزای یک ساله حداقل 5ویزای تجاری قبلی در پاسپورت باشد.ویزای گروهی حداقل 5نفر میباشد. مسیولیت صدور بلیط و رزرو هتل و … قبل از صدور ویزا بعهده مسافر میباشد و این آژانس هیچگونه مسیولیتی ندارد. اگر لیبل هر ویزای قبلی از پاسپورت جدا شده باشد مسافر Black Listخواهد شد.حضور مسافر در ایران الزامی است و در صورت نیاز مصاحبه در سفارت تشریف بیاورند.

12روز کاری

توریستی گروهی عادی

چین

10روز کاری

توریستی گروهی فوری

10روز کاری

توریستی انفرادی عادی

6روز کاری

توریستی انفرادی فوری

10روز کاری

یک ماهه تجاری

10روز کاری

سه ماهه دبل

12روز کاری

سه ماهه سینگل 60 روز اقامت

12روز کاری

6ماهه مولتی

5روز کاری

یکساله مولتی 30روز اقامت

اسکن رنگی پاسپورت+اسکن صفحه اول شناسنامه+چک ضمانت+تسویه کامل مبنای محاسبه روز کاری جهت اقدام ویزا،از روز بعد دریافت مدارک خواهد بود.ویزای یک ماه غیر قابل تمدید است. تاریخ ورود مسافر به دبی باید در درخواست ذکر گردد. اخیرا ویزاهایی که صادر میشوند و مسافر به هر دلیل از آنها استفاده نمیکند،پس از اتمام اعتبار ویزا به صورت خودکار کنسل و باطل نمیگردد و باعث سابقه منفی برای مسافر میشود.لذا درصورتیکه مسافر به ویزای جدید نیاز داشته باشد باید ویزای استفاده نشده قبلی توسط شرکت صادر کننده ویزا در دبی با پرداخت هزینه مربوطه کنسل گردد و سپس ویزای جدید اقدام شود.با توجه به این مسیله ممکن است ویزای جدید صادر نشده و یا ریجکت گردد.

اگر مسافری ویزای قبلی گرفته و استفاده نکرده است اطلاع داده شود.

5روز کاری

14روز عادی

دبی

2روز کاری

14روز عادی(اتباع افغان)

5روز کاری

14روز فوری(سرویس)

5روز کاری

یک ماهه عادی

5روز کاری

سه ماهه سینگل

5روز کاری

سه ماهه مولتی

اسکن پاسپورت و اسکن عکس

3-2روز کاری

10روز اقامت توریستی الکترونیک

عمان

3-2روز کاری

1ماهه توریستی الکترونیک

10-7روز کاری

یکساله مولتی تجاری الکترونیک

اصل پاسپورت+یک قطعه عکس تمام رخ رنگی3.4 جدید حداقل 5ماه+کپی شناسنامه+کپی کارت ملی+مشخصات فردی+شغل و سمت شغلی جدید+آدرس ایمیل مسافر+پرینت مانده حساب حداقل 15میلیون+رزرو هتل+بلیت+تسویه کامل حضور مسافر در ایران الزامی است در صورت عدم صدور ویزا+هزینه پرداخت شده،توسط سفارت مسترد نخواهد شد.

5-3روز کاری

عادی سینگل

تایلند

6ماهه مولتی

یک قطعه عکس6.4-تمکن مالی حداقل10میلیون تومان صورت وضعیت شغلی-فرم مشخصات فردی در مورد یکبار ورود تصمیم با اداره مهاجرت هنگ کنگ میباشد

10روز کاری

توریستی عادی 10الی 14 روز اقامت

اندونزی

5 روز کاری

توریستی 10الی 14 روز اقامت

یک قطعه عکس6.4-تمکن مالی حداقل10میلیون تومان صورت وضعیت شغلی-فرم مشخصات فردی در مورد یکبار ورود تصمیم با اداره مهاجرت هنگ کنگ میباشد.

80-70روز کاری

توریستی 2 بار ورود

هنگ کنگ

50-45روز کاری

توریستی2 بار ورود

اسکن پاسپورت + اسکن عکس3.4+تسویه کامل 3 ماه اعتبار ویزا 30 روز اقامت

5روز کاری

30 روزه توریستی عادی(الکترونیک)

ازبکستان

5تا7 روز کاری

30 روزه توریستی عادی(لیبل)

5 روز کاری

30 روزه توریستی 2بار ورود الکترونیک

5 روز کاری

1ماهه مولتی الکترونیک

15 روز کاری

1ماهه تجاری

اسکن صفحه اول پاسپورت+اسکن عکس پرسنلی اعلام نام فرودگاه یا مرز زمینی جهت ورود به کامبوج الزامی است شماره تماس +آدرس منزل+تاریخ رفت+محل اقامت در کامبوج

3روز کاری

سه ماهه توریستی 30 روز اقامت الکترونیک

کامبوج

اصل پاسپورت+2قطعه عکس3.4+رزرو بلیت و هتل+کپی شناسنامه صفحه 1 و 2 و کارت ملی+مشخصات فردی

تمکن بالای 20 میلیون به لاتین یا گواهی اشتغال به کار لاتین- توریستی شروع ویزا طبق تاریخ بلیت میباشد

اقامت طبق بلیت و واچر میباشد.

25-20روز کاری

توریستی عادی

ویتنام

اسکن رنگی پاسپورت و عکس مهمان+اسکن شناسنامه و کارت ملی میزبان+فرم اطلاعات مسافر موجود در سایت+تسویه کامل-در صورت ریجکت شدن هزینه استرداد نمیشود

10روز کاری

دعوت نامه یک ماهه توریستی

ایران

اصل پاسپورت+1قطعه عکس3.4+رزرو بلیت و هتل(با مصاحبه)-تمکن بالای لاتین+کپی شناسنامه صفحه 1و2 و کارت ملی+مشخصات فردی-گواهی اشتغال به کار به لاتین یا کارت ویزیت شرکت

فرم تاییدیه امضا شده توسط دفترخانه

10-8روز کاری

توریستی عادی 3ماه اعتبار دو هفته اقامت

فلیپین

اسکن رنگی عکس(نمونه پاسپورت نباشد) و پاسپورت با فرمت JPG در یک فایل برای هر مسافر جداگانه+واچر هتل حقیقی و رزرو بلیت+تسویه کامل(دو بار ورود یعنی در هر بار ورود 14روز اقامت)صدور ویزای دبل منوط به تشخیص اداره Immigration  سنگاپور خواهد بود.

15روز کاری

دو ماهه توریستی دبل عادی

سنگاپور

اسکن پاسپورت+ دو قطعه عکس 3.4+تسویه کامل

حضور مسافر در ایران الزامی است

4روز کاری

یک ماهه توریستی

عراق

اسکن پاسپورت و اسکن عکس+ضمانت بانکی بابت بازگشت و حسن انجام سفر مبلغ 20میلیون تومان

رزرو هتل حداقل 1 شب توسط آژانس الزامی است.

5-4روز کاری

30 روز اقامت الکترونیک

قطر

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. All fields are required.