پروازهای مستقیم هفتگی
پرواز پاریس (دوشنبه ها و جمعه ها)
پرواز لندن(یکشنبه ها،سه شنبه ها وپنج شنبه ها)
پرواز میلان (سه شنبه ها)
International Flights
خرید بلیط هواپیما و عوامل موثر بر قیمت بلیط

یکی از عوامل مهم در سفر های چه خارجی و یا داخلی نوع وسیله نقلیه و قیمت تمام شده آن می باشد. خرید بلیط و نوع خدمات و تفاوت خطوط هواپیمایی باعث سردرگمی مسافران می شود. از اینرو استفاده از خدمات آژانس پرسیاسفر می تواند اطمینان شما را برای خرید بهتر و مقرون به صرفه تامین نماید.

عوامل موثر بر قیمت بلیط هواپیما:
 • نوع بلیط هواپیما
 • کلاس پروازی 
 • زمانبندی پرواز
 • خدمات هواپیما
 • هزینه بیمه سفر
 • میزان بار
 • نوع بلیط هواپیما

  بلیط هواپیما سیستمی:

  بلیط هـواپیما سیستمی بلیط هـایی هسـتند که چـه آنـها را از آژانـس هـای گـردشـگری خـریداری کنید و چـه مسـتقیما از خـود هـواپیماهـایی هـا، هیچ فـرقی نـدارد چـون قیمتشان یکی اسـت و قیمت این بلیط هـواپیما هـا بـر اسـاس مـصوب خـود شـرکت هواپیمایی تعیین میشود.

  مزیت های بلیط سیستمی:

  بلیط هـواپیمای سیستمی قـابـل بـاز پـس دادن یا هـمان اسـترداد هسـتند.

  یعنی اگـر بـه هـر دلیل شـما بلیط را خـریداری کنید و بـعد از پـرواز مـنصرف شـوید، مـقداری از پـول شـما بـه عـنوان جـریمه بـرداشـته شـده و بـاقی پـولـتان بـه شـما بـرگـردانـده می شود.

  تــفاوت قیمت بلیط هـواپیما بـرای افـراد بـزرگـسال و کوچک و افـراد بـا سـن هـای مـختلف اسـت.

  مـثال بلیط هـواپیما افـراد کم سـن و سـال نسـبت بـه افـراد بـزرگـسال هـزینه ی کمتری دارد. بـنابـراین اگـر دارید بـا خـانـواده ای که در آن افـراد بـا سـن هـای مـختلف وجـود دارنـد، سـفر می کنید بهتر است بلیط سیستمی خریداری کنید.

  بلیط هواپیما چارتری:

  اولین و مـتفاوت تـرین نکته ای که دربـاره بلیط هـواپیمای چـارتـر وجـود دارد این اسـت که این بلیط هـواپیما، مـدام تغییر قیمت دارند و در خیلی از مـواقـع، نسـبت بـه بلیط هـواپیما سیستمی خیلی ارزان تـر است.

  در واقـع بعضی از آژانـس هـای مـسافـرتی هـمه ی صـندلی هـای یک هـواپیما یا بخشی از آن را بـرای مـدت مـعلومی پیش خـرید می کنند و بـه این تـرتیب، قیمت بلیط هـواپیما را خـودشـان تعیین می کنند.

  این تغییر قیمت دقیقا بـه چـه چیزی بسـتگی دارد؟
  • میزان تـقاضـای مـسافـر :
   • تغییر قیمت بلیط هـواپیما چـارتـر بـه میزان تـقاضـای مـسافـر بسـتگی دارد. در مـواقعی که میزان تـقاضـا بالا بـاشـد مـثال عیدهـا یا ایام نـوروز، قیمت این بلیط هـا بالا می رود. هـر زمـان هـم تـقاضـا کمتر بـاشـد مـثل فـصل هـای کم گـردشـگر وLow season ،قیمت این بلیط هـواپیما پـایین تـر می آید.
  • زمـان پـرواز
   • علاوه بـر این هـر چـه بـه زمـان پـرواز نـزدیکتر شـوید، قیمت این بلیط هـا بـا تـوجـه بـه تـعداد آنـها کمتر و یا بیشتر می شـود.
  معایب بلیط های چارتری چیست؟
  • بـزرگـترین عیب این نـوع بلیط هـواپیما هـا، این اسـت که نمی تـوانید آن را لـغو کنید یا پـس بـدهید

  قیمت بلیط هـواپیما بـرای هـمه ی افـراد بـا هـر سـن و سـالی یکسان اسـت و مـثل بلیط سیستمی نیست

شرایط پذیرش مسافر در پروازهای ورودی بین‌المللی
براساس ضوابط و مقررات وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان هواپیمایی کشوری برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا، شرایط پذیرش مسافر در پروازهای ورودی بین‌المللی اعلام شده است:

1.استفاده از ماسک در کلیه مراحل سفر الزامی است.
2.کلیه مسافران پروازهای ورودی ملزم به دریافت گواهی سلامت و تست منفی کووید ۱۹ (PCR) به زبان انگلیسی مورد تایید وزارت بهداشت کشور مبدأ بوده که حداکثر 72 ساعت قبل ورود به ایران صادر شده و به نماینده بهداشت مرزی مستقر در فرودگاه تحویل می‌شود.
3.در صورت عدم ارائه تست معتبر، به مسافران با ملیت خارجی اجازه ورود داده نخواهد شد و مسافران ایرانی فاقد گواهینامه سلامت نیز به مکان قرنطینه مشخص‌شده از سوی وزارت بهداشت به مدت ۱۴ روز هدایت و ملزم به پرداخت کلیه هزینه‌های اقامت و تست خواهند شد.
4.در بدو ورود به مرز هوایی ایران غربالگری مجدد از همه مسافران انجام خواهد شد و در صورت مشاهده موارد مشکوک پس از تست PCR، ملیت‌ها خارجی در محل‌های مشخص‌شده قرنطینه (با اخذ مبلغ) و از مسافران با ملیت ایرانی تعهدنامه اقامت در قرنطینه خانگی اخذ خواهد شد.

5.تکمیل فرم خوداظهاری در فرودگاه مبدأ یا حین پرواز و ارائه آن به مسئول مربوطه الزامی است.

میزان بار مجاز در پروازهای خارجی
حالا که محدودیت حمل بار در پروازهای داخلی را برای شما گفتم، خوب است که محدودیت بار مجاز در پروازهای خارجی را هم بررسی کنیم چون معمولا در پروازهای خارجی این موضوع مساله بزرگ‌تری نسبت به پروازهای داخلی است.

بعضی از شرکت‌های هواپیمایی محدودیت بار خود را براساس مقصد تعیین می‌کنند، به این معنی که مثلا بار مجاز در سفر به خاورمیانه با بار مجاز در سفر به آمریکا فرق دارد. بهترین کار این است که در زمان تهیه بلیط، میزان بار مجاز در آن ایرلاین را بررسی کنید. معمولا هم بر روی بلیط‌ها حداکثر بار مجاز نوشته می‌شود. در ادامه برای اطلاعات بیشتر شما، حداکثر بار مجاز در برخی از ایرلاین‌های خارجی را نام می‌بریم.

شرکت هواپیمایی KLM
حداکثر بار مجاز در این شرکت هواپیمایی در کلاس اقتصادی معادل 23 کیلوگرم است و در کلاس تجاری این حداکثر به دو چمدان که باید در مجموع 32 کیلوگرم باشند، می‌رسد. مسافران در فرست کلاس می‌توانند 3 چمدان با حداکثر وزن 32 کیلوگرم به همراه داشته باشند.

هزینه اضافه بار و میزان بار مجاز ایرلاین‌ها چقدر است؟
شرکت هواپیمایی ترکیش ایر
شرکت هوایپیمایی ترکیش ایر حداکثر بار مجاز در پرواز کلاس اکونومی 20 کیلوگرم و در پرواز کلاس بیزینس 30 کیلوگرم اعلام کرده است. پس حتما در زمان تهیه بلیط، به مقررات محدودیت بار شرکت هواپیمایی توجه کنید. شرکت ترکیش ایر محدودیتی از لحاظ تعداد چمدان اعلام نکرده و فقط اعلام کرده که مجموع بار باید به میزان مجاز باشد. درصورتی که حجم بار از میزان مجاز بیشتر شود، مسافر باید هزینه اضافه بار پرداخت کند.

شرکت هواپیمایی قطر و امارات متحده عربی
اگر شرکت هواپیمایی قطر را برای پروازهای خارجی خود انتخاب می‌کنید باید در مورد حداکثر بار مجاز آن آگاه باشید. شرکت هواپیمایی قطر یا امارات متحده عربی محدودیتی از لحاظ تعداد چمدان ندارد فقط اعلام کرده است که در کلاس اکونومی بستگی به درجه آن حداکثر بار مجاز از 25 الی 30 کیلوگرم است. این حداکثر در بیزینس کلاس به 40 کیلوگرم و در فرست کلاس به 50 کیلوگرم می‌رسد.

هزینه اضافه بار و میزان بار مجاز ایرلاین‌ها چقدر است؟
این نکته را خدمت شما بیان کنیم که بعضی از شرکت‌های هواپیمایی مخصوصا شرکت‌های اروپایی و بعضی پروازهای مالزی و تایلند هزینه بار را از هزینه بلیط جدا کرده‌اند. یعنی چه؟

یعنی اینکه وقتی شما از آن شرکت بلیط می‌خرید فقط می‌توانید مقدار مشخصی بار دستی به داخل کابین هواپیما ببرید و اگر بخواهید بار بیشتری به همراه داشته باشید، باید هزینه‌ای جداگانه پرداخت کنید. این نوع بلیط بیشتر برای سفرهای اقتصادی که مسافر بار زیادی با خود به همراه ندارد مناسب است.

شرکت هواپیمایی لوفت‌هانزا
اگر می‌خواهید از طریق شرکت هواپیمایی لوفت‌هانزا به جایی سفر کنید، باید مقدار بار مجاز در این شرکت را بدانید. حداکثر بار مجاز در این شرکت هواپیمایی در اکونومی کلاس یک چمدان 23 کیلوگرمی و در پریمیوم اکونومی 2 چمدان با مجموع 23 کیلوگرم مجاز است.

در کلاس بیزنس لوفت هانزا، بار مجاز دو چمدان است که باید در مجموع 32 کیلوگرم باشند. در فرست کلاس هم حداکثر بار مجاز 32 کیلوگرم است اما مسافران می‌توانند آن را در 3 چمدان تقسیم کنند.

هزینه اضافه بار در پروازهای خارجی
حتما قبل از آنکه به فرودگاه بروید تا سفر خود را شروع کنید، وارد سایت شرکت هواپیمایی مربوطه شوید و اطلاعات مربوط به میزان بار مجاز و هزینه اضافه بار را به دست آورید. البته این اطلاعات در قسمت «baggage weight» بلیط هم نوشته شده و می‌توانید به آن سر بزنید.

حالا که درمورد محدودیت‌های حمل بار شرکت هواپیمایی خود اطلاعات کافی را به دست آوردید، چمدان‌های خود را وزن کنید تا مطمئن شوید وزن آن بیشتر از حد مجاز نباشد. درصورتی که اضافه بار داشتید حتما زودتر به فرودگاه بروید تا با مشکلی مواجه نشوید.

پیشنهاد می‌کنیم که برای آنکه از هزینه بار اضافه به صورت دقیق باخبر شوید با آژانس مسافرتی خود و یا شرکت هواپیمایی که از آن بلیط خریدید تماس بگیرید و از آن‌ها سوال کنید. ایرلاین‌های ایرانی در پروازهای خارجی معمولا برای هر کیلوگرم بار اضافه 15 یورو دریافت می‌کنند. این قیمت ممکن است در مقاصد مختلف فرق کند پس حتما اطلاعات دقیق به دست آورید.

کلاس پروازی

اگر تا به حال با هواپیما سفر کرده باشید، حتماً متوجه تفاوت صندلی‌های آن در بخش‌های مختلف شده‌اید. این تفاوت از این موضوع نشأت می‌گیرد که کیفیت خدمات خطوط هواپیمایی گوناگون با توجه به کلاس پروازی بلیت مسافران تقسیم‌بندی می‌شود.

برای مثال، صندلی‌های کلاس‌های بالاتر را به گونه‌ای طراحی کرده‌اند که راحت‌تر از سایر صندلی‌ها هستند و منوی غذایشان هم متنوع‌تر است و به همان نسبت، هزینه‌ی بیشتری را نیز باید برای آن پرداخت کنید. حتی بعضی از ایرلاین‌ها، خدمات ویژه‌ای را در فرودگاه نیز به مسافران فرست کلاس اختصاص می‌دهند و در نهایت، همه چیز به ایرلاینی بستگی دارد که با آن پرواز می‌کنید. البته این کلاس‌ها در اکثر وسایل نقلیه‌ی عمومی با نامی متفاوت موجود است؛ اما کلاس خدمات هواپیماها به طور کلی 3 گروه فرست، بیزینس و اکونومی را دربرمی‌گیرد که مورد آخر، خود به 2 نوع تقسیم می‌شود و در ادامه به صورت جداگانه درمورد آن‌ها توضیح خواهیم داد.

گروه فرست کلاس:

فرست کلاس گرانترین صندلی های یک پرواز را دارد و قیمت آن از دیگر کلاس های پروازی بیشتر است. صندلی فرست کلاس تک نفره، مبله، اتاقک مانند و خصوصی است. امکانات رفاهی فرست کلاس متفاوت است و شامل تلویزیون خصوصی با ریموت کنترل، لپ تاپ، سرویس اینترنت ماهواره ای، صندلی های اتوماتیک با قابلیت تنظیم زیر پا، پشت و پشتی سر به حالت یک بالش انعطاف پذیر و سرویس بهداشتی جداگانه است.

در این کلاس پروازی غذای گرم سرو می شود و انتخاب نوع غذا با مسافر و از روی منوی غذایی است. در واقع سرویس کترینگ این کلاس پروازی متفاوت است و همچنین از کیفیت بالاتری نیز برخوردار است. از نظر پذیرایی نیز مهمانداران این کلاس پروازی با تجربه تر و توجه خاصی به مسافران دارند. هنگام سوار شدن مسافران فرست کلاس جزو آخرین مسافران هستند و انتقال آنها تا هواپیما به صورت جداگانه از سایر مسافرین انجام می‌شود. در ترمینال فرودگاه نیز کانتر پذیرش آنها کانتری مجزاست و برای دریافت کارت پرواز اولویت دارند. مسافران فرست کلاس نخستین مسافرانی هستند که هنگام پیاده شدن از هواپیما خارج می‌شود.

بیشتر مشتریان فرست کلاس، مسافران VIP و سرمایه داران بزرگ هستند. کلیه امکانات ذکر شده در یک کابین جدا از مسافرین عادی وجود دارد و حتی علاوه بر این امکانات، گاهی اتاق جلسات و یک یا چند لابی خصوصی هم در هر کابین وجود دارد تا افراد بتوانند در کنار یکدیگر جلساتشان را برگزار کنند. برای کلاس پروازی فرست کلاس اکثرا” از هواپیماهای دو طبقه بوئینگ و ایرباس استفاده می شود که فضای بیشتری را بتوانند در اختیار شرکت های هواپیمایی بگذارند.

در سال 2016، طبق سایت معتبر اسکای ترکس، بهترین کابین های فرست کلاس دنیا به ترتیب به ایرلاین های الاتحاد، امارات، ایرفرانس، سنگاپور ایرلاینز اختصاص داشت.

گروه بیزینس(تجاری-C):

کلاس تجاری دومین کلاس تجار است که بعد از فرست کلاس قرار گرفته است. صندلی این کلاس پروازی در دو ردیف جدا هستند و به طور معمول، در جلوی کلاس اکونومی و با فاصله‌ بیشتری از هم قرار دارند. صندلی های بیزنس کلاس مبله هستند و اگرچه نسبت به فرست کلاس از درجه پایین تری برخوردار هستند ولی راحت و اتوماتیک و جادار هستند. امکانات کنترل صوتی و تصویری در کابین این کلاس ها به صورت همگانی وجود دارد.

در کلاس تجاری سرو غذاهای گرم و دارای کترینگ متفاوت و کامل است، اما در درجه ای پایین تر از فرست کلاس است. امکانات رفاهی مانند کانتر مستقل و حمل و نقل مجزا از ترمینال تا هواپیما و بالعکس در این کلاس پروازی وجود دارد. در کلاس تجاری مهماندارها رسیدگی بیشتری دارند و کلاس کابین از سایر مسافرین مجزاست. قیمت بلیط بیزنس کلاس نسبت به فرست کلاس پایین تر اما نسبت به اکونومی بالاتر است.

همچنین لازم به ذکر است که در سال 2016، ایرلاین های سنگاپور ایرلاینز، قطر ایرویز، اتحاد ایرویز و ژاپن ایرویز به ترتیب بهترین کابین های کلاس تجاری را دارا بودند.

گروه اکونومی(اقتصادیY):

کلاس اکونومی آخرین کلاس پروازی است که در ایران رواج دارد و مشتریان آن مسافران عادی هستند. کلاسی اکونومی در یک پرواز بیشتر صندلی‌ها را به خود اختصاص می‌دهد؛ قیمت بلیط آن پایین ترین نرخ بلیط هواپیما را دارد و صندلی های کلاس اقتصادی در ردیف های کنار هم قرار دارند. امکاناتی که برای مسافران این نوع پرواز در نظر گرفته می‌شود، معمولاً از تعداد محدودی روزنامه، مجله‌ تبلیغاتی و کارت راهنمای پرواز فراتر نمی‌رود.

در بعضی هواپیماها برای صندلی‌های کلاس اکونومی مانیتور و هدفون هم تعبیه شده است که مسافران در تغییر برنامه‌‌های آن حق انتخاب زیادی ندارند؛ اما در بیشتر هواپیماها، برای تمام مسافران بخش اکونومی یک مانیتور بزرگ وجود دارد که برنامه‌ مشخصی پخش می‌کند. سایر امکانات و تفریحات برای مسافران در کلاس اکونومی، به خط پروازی و البته مدل هواپیما بستگی دارد.

پرواز اکونومی که با نام های پرواز اقتصادی و بلیط استاندارد هم شناخته می شوند رایج ترین و متداول ترین نوع بلیط هواپیماست و اکثر مسافران با استفاده از این نوع کلاس پروازی سفر می کنند. به طور کلی، در کلاس اکونومی شما یک صندلی رزرو می کنید که شما را از مبدا به مقصد می رساند و خدمات و امکانات فوق العاده ای به شما ارائه نمی شود. فاصله بین صندلی ها زیاد نیست و شما خیلی امکان دراز کشیدن یا قدم زدن در هواپیما را ندارید. البته بسته به نوع شرکت هواپیمایی ممکن است خدمات ویژهای مثل صندلی تاشو، فضا برای قرار دادن پاها، غذا، اینترنت وای فای، مانیتور و امکان تماشای فیلم و موزیک را هم در اختیار مسافرانشان قرار بدهند. بلیط هواپیمای اکونومی از همه بلیط ها ارزان تر است و همین موضوع باعث اقبال گسترده مسافران به آن شده است.

بعد از این که با کلاس اکونومی آشنا شدیم به پرمیوم اکونومی می رسیم که اگرچه هنوز نام اکونومی را یدک می کشد اما امکانات و خدمات بیشتری به مسافران ارائه می کند. در توضیح تفاوت کلاس های پروازی باید بگوییم که این دو کلاس بسیار شبیه به هم هستند و تفاوت آن ها در هر شرکت هواپیمایی متفاوت و متغیر است. در واقع اگر بخواهیم پرمیوم اکونومی را به صورت ساده توضیح بدهیم باید بگوییم که این پرواز همان کلاس اکونومی است با امکانات و سرویس های بیشتر! با این حال هنوز امکانات آن به پای خدمات فوق العاده بیزینس کلاس نمی رسد. در پروازهای پرمیوم اکونومی مسافران می توانند از سالن های استراحت ویژه ایرلاین در فرودگاه استفاده کنند و در کابین هواپیما هم صندلی های پرمیوم اکونومی در بخشی جداگانه و ویژه قرار گرفته است.

صندلی ها در مقایسه با اکونومی بزرگ تر و راحت تر است و فضای بین صندلی ها هم بیشتر است. مانیتورهای بزرگ تر، غذای بهتر و گاهی امکان انتخاب نوع غذا و نوشیدنی و میزان بار مجاز بیشتر از جمله خدمات این نوع پرواز هستند. قیمت بلیط هواپیمای پرمیوم اکونومی از پرواز اکونومی بیشتر است اما در مقایسه با بلیط بیزینس و فرست کلاس همچنان قیمت پایین تری دارد

تفاوت بار دستی با بار اصلی چیست؟
بیشترین سوالی که مسافران ممکن است داشته باشند این است که بار اصلی چه فرقی با بار دستی دارد؟ اصلا بار دستی چیست؟ جواب این سوال بسیار ساده است. هر مسافری این اجازه را دارد که به جز باری که تحویل قسمت بار هواپیما می‌دهد، وسایلی را به عنوان بار دستی با خودش به کابین هواپیما ببرد. این بار دستی باید ابعاد و حجم خاصی داشته باشد که در هر ایرلاین ممکن است متفاوت باشد.

توصیه این است که مسافران چه در پروازهای داخلی و چه در پروازهای خارجی بار زیادی را با خود به کابین نبرند و فقط وسایل مهمی مثل لپ تاپ، مدارک مهم و اشیای گران قیمت را به عنوان بار دستی همراه داشته باشند.

اگر می‌خواهید با هواپیما به جایی سفر کنید بهتر است حتما درباره بار دستی مجاز برای بردن به داخل کابین اطلاعات دقیق به دست بیاورید چون نداشتن اطلاعات امکان دارد باعث شود که قسمتی از بار خود را به ناچار تحویل بار هواپیما داده و اگر از میزان بار مجاز فراتر رود، مجبور شوید هزینه اضافه بار پرداخت کنید.

به صورت کلی طول و عرض و ارتفاع بار دستی نباید بیشتر از 56، 45 و 25 سانتی‌متر بیشتر باشد تا بتوان آن را در محفظه‌ای که بالای هر صندلی قرار دارد، جا داد. همچنین وزن این بار باید بین 5 تا 7 کیلوگرم باشد که البته میزان وزن آن به ایرلاینی که شما انتخاب کردید و همچنین کلاس پروازتان بستگی دارد.

پس اگر می‌خواهید باری بیشتر از مقدار بار مجاز با خود به داخل کابین ببرید، به کلاس پرواز انتخابی‌تان دقت کنید. چون که در پروازهای بیزنس کلاس یا فرست کلاس می‌توانید بار دستی بیشتری تا 15 کیلوگرم به همراه ببرید. این را هم خوب است بدانید که گاهی هزینه بار اضافه در پرازهای اکونومی بیشتر از بلیط بیزنس یا فرست کلاس می‌شود، پس به خوبی در این باره تحقیق کنید.

این را هم به خاطر داشته باشید که بار دستی را اصلا نباید جلوی پای خود یا زیر صندلی بگذارید چون برای خروج اضطراری مشکل ایجاد می‌کند.

 

میزان بار دستی مجاز در پروازهای خارجی
ایرلاین اروپایی KLM میزان بار دستی مجاز را برای پروازهای کلاس اکونومی 7 کیلوگرم و برای کلاس بیزنس 15 کیلوگرم اعلام کرده است. شرکت هواپیمایی ترکیش ایر هم میزان بار دستی مجاز را برای همه کلاس‌های پروازی خود 8 کیلوگرم اعلام کرده است. شرکت لوفت‌هانزا و قطرایر و امارات هم مثل KLM میزان بار مجاز دستی را در کلاس اکونومی 7 کیلوگرم و در بیزنس کلاس و فرست کلاس 15 کیلوگرم درنظر گرفته‌اند.

اگر می‌خواهید بدانید چه وسایلی را نباید در بار دستی خود به داخل کابین ببرید، باید بگوییم که از بردن وسایل نوک تیز و لبه دار مانند ناخن‌گیر و سوهان ناخن، عطر و اسپری، مایعات و غیره خودداری کنید و تنها وسایل گران‌بها مثل طلا و پول نقد، کارت اعتباری و مدارک شناسایی، لپ تاپ و موبایل خود را به همراه داشته باشید تا در طول سفر خیالتان از بابت این وسایل راحت باشد.

واکسن های مورد تایید سازمان بهداشت جهانی (WHO)

واکسن‌های فعلی موردتایید سازمان بهداشت جهانی WHO به شرح زیر است: 

Pfizer – BioNTech – Oxford AstraZeneca – Sinopharm BIBP -Moderna –  Janssen  –  CoronaVac – Covaxin and   Novavax

در نظر داشته باشید قبل انجام سفر، قوانین ایرلاین و کشور مقصد را مطالعه کنید و از استثناهای کشورها و شرکت‌های هواپیمایی درباره واکسن‌ها مطلع شوید.

راه اندازی سامانه کارت دیجیتال واکسن برای مسافرت به خارج از کشور
🔹 افرادی که قبلا واکسن دریافت کرده و طی دو هفته آینده قصد سفر خارج از کشور دارند، از هم اکنون می‌توانند با مراجعه به آدرس https://vcr.salamat.gov.ir/ ثبت‌نام کنند.

🔹 آدرس اینترنتی کارت دیجیتال واکسن حاوی QR-Code حداکثر یک روز پس از ثبت‌نام به افراد پیامک می‌شود.

🔹 هنگام ثبت‌نام، ورود دقیق اطلاعات گذرنامه شامل نام و نام خانوادگی به زبان انگلیسی و شماره گذرنامه ضروری است.

🔹 در صورتی که نام و نام خانوادگی انگلیسی با گذرنامه دقیقا منطبق نباشد یا شماره گذرنامه نادرست وارد شود، ممکن است از ورود افراد به کشور مقصد جلوگیری شود.