خرید بلیط هواپیما و عوامل موثر بر قیمت بلیط

یکی از عوامل مهم در سفر های چه خارجی و یا داخلی نوع وسیله نقلیه و قیمت تمام شده آن می باشد. خرید بلیط و نوع خدمات و تفاوت خطوط هواپیمایی باعث سردرگمی مسافران می شود. از اینرو استفاده از خدمات آژانس پرسیاسفر می تواند اطمینان شما را برای خرید بهتر و مقرون به صرفه تامین نماید.

عوامل موثر بر قیمت بلیط هواپیما:

 • نوع بلیط هواپیما
 • کلاس پروازی 
 • زمانبدی پرواز
 • خدمات هواپیما
 • هزینه بیمه سفر
 • میزان بار

نوع بلیط هواپیما

بلیط هواپیما سیستمی:

بلیط هـواپیما سیستمی بلیط هـایی هسـتند که چـه آنـها را از آژانـس هـای گـردشـگری خـریداری کنید و چـه مسـتقیما از خـود هـواپیماهـایی هـا، هیچ فـرقی نـدارد چـون قیمتشان یکی اسـت و قیمت این بلیط هـواپیما هـا بـر اسـاس مـصوب خـود شـرکت هواپیمایی تعیین میشود.


مزیت های بلیط سیستمی:

بلیط هـواپیمای سیستمی قـابـل بـاز پـس دادن یا هـمان اسـترداد هسـتند.

یعنی اگـر بـه هـر دلیل شـما بلیط را خـریداری کنید و بـعد از پـرواز مـنصرف شـوید، مـقداری از پـول شـما بـه عـنوان جـریمه بـرداشـته شـده و بـاقی پـولـتان بـه شـما بـرگـردانـده می شود.

تــفاوت قیمت بلیط هـواپیما بـرای افـراد بـزرگـسال و کوچک و افـراد بـا سـن هـای مـختلف اسـت.

مـثال بلیط هـواپیما افـراد کم سـن و سـال نسـبت بـه افـراد بـزرگـسال هـزینه ی کمتری دارد. بـنابـراین اگـر دارید بـا خـانـواده ای که در آن افـراد بـا سـن هـای مـختلف وجـود دارنـد، سـفر می کنید بهتر است بلیط سیستمی خریداری کنید.


بلیط هواپیما چارتری:

اولین و مـتفاوت تـرین نکته ای که دربـاره بلیط هـواپیمای چـارتـر وجـود دارد این اسـت که این بلیط هـواپیما، مـدام تغیر قیمت دارند و در خیلی از مـواقـع، نسـبت بـه بلیط هـواپیما سیستمی خیلی ارزان تـر است.

در واقـع بعضی از آژانـس هـای مـسافـرتی هـمه ی صـندلی هـای یک هـواپیما یا بخشی از آن را بـرای مـدت مـعلومی پیش خـرید می کنند و بـه این تـرتیب، قیمت بلیط هـواپیما را خـودشـان تعیین می کنند.


این تغییر قیمت دقیقا بـه چـه چیزی بسـتگی دارد؟

 • میزان تـقاضـای مـسافـر :
  • تغیر قیمت بلیط هـواپیما چـارتـر بـه میزان تـقاضـای مـسافـر بسـتگی دارد. در مـواقعی که میزان تـقاضـا بالا بـاشـد مـثال عیدهـا یا ایام نـوروز، قیمت این بلیط هـا بالا می رود. هـر زمـان هـم تـقاضـا کمتر بـاشـد مـثل فـصل هـای کم گـردشـگر وLow season ،قیمت این بلیط هـواپیما پـایین تـر می آید.
 • زمـان پـرواز
  • علاوه بـر این هـر چـه بـه زمـان پـرواز نـزدیکتر شـوید، قیمت این بلیط هـا بـا تـوجـه بـه تـعداد آنـها کمتر و یا بیشتر می شـود.

معایب بلیط های چارتری چیست؟

 • بـزرگـترین عیب این نـوع بلیط هـواپیما هـا، این اسـت که نمی تـوانید آن را لـغو کنید یا پـس بـدهید
 • قیمت بلیط هـواپیما بـرای هـمه ی افـراد بـا هـر سـن و سـالی یکسان اسـت و مـثل بلیط سیستمی نیست.

کلاس پروازی

اگر تا به حال با هواپیما سفر کرده باشید، حتماً متوجه تفاوت صندلی‌های آن در بخش‌های مختلف شده‌اید. این تفاوت از این موضوع نشأت می‌گیرد که کیفیت خدمات خطوط هواپیمایی گوناگون با توجه به کلاس پروازی بلیت مسافران تقسیم‌بندی می‌شود.

برای مثال، صندلی‌های کلاس‌های بالاتر را به گونه‌ای طراحی کرده‌اند که راحت‌تر از سایر صندلی‌ها هستند و منوی غذایشان هم متنوع‌تر است و به همان نسبت، هزینه‌ی بیشتری را نیز باید برای آن پرداخت کنید. حتی بعضی از ایرلاین‌ها، خدمات ویژه‌ای را در فرودگاه نیز به مسافران فرست کلاس اختصاص می‌دهند و در نهایت، همه چیز به ایرلاینی بستگی دارد که با آن پرواز می‌کنید. البته این کلاس‌ها در اکثر وسایل نقلیه‌ی عمومی با نامی متفاوت موجود است؛ اما کلاس خدمات هواپیماها به طور کلی 3 گروه فرست، بیزینس و اکونومی را دربرمی‌گیرد که مورد آخر، خود به 2 نوع تقسیم می‌شود و در ادامه به صورت جداگانه درمورد آن‌ها توضیح خواهیم داد.


گروه فرست کلاس:

فرست کلاس گرانترین صندلی های یک پرواز را دارد و قیمت آن از دیگر کلاس های پروازی بیشتر است. صندلی فرست کلاس تک نفره، مبله، اتاقک مانند و خصوصی است. امکانات رفاهی فرست کلاس متفاوت است و شامل تلویزیون خصوصی با ریموت کنترل، لپ تاپ، سرویس اینترنت ماهواره ای، صندلی های اتوماتیک با قابلیت تنظیم زیر پا، پشت و پشتی سر به حالت یک بالش انعطاف پذیر و سرویس بهداشتی جداگانه است.

در این کلاس پروازی غذای گرم سرو می شود و انتخاب نوع غذا با مسافر و از روی منوی غذایی است. در واقع سرویس کترینگ این کلاس پروازی متفاوت است و همچنین از کیفیت بالاتری نیز برخوردار است. از نظر پذیرایی نیز مهمانداران این کلاس پروازی با تجربه تر و توجه خاصی به مسافران دارند. هنگام سوار شدن مسافران فرست کلاس جزو آخرین مسافران هستند و انتقال آنها تا هواپیما به صورت جداگانه از سایر مسافرین انجام می‌شود. در ترمینال فرودگاه نیز کانتر پذیرش آنها کانتری مجزاست و برای دریافت کارت پرواز اولویت دارند. مسافران فرست کلاس نخستین مسافرانی هستند که هنگام پیاده شدن از هواپیما خارج می‌شود.

بیشتر مشتریان فرست کلاس، مسافران VIP و سرمایه داران بزرگ هستند. کلیه امکانات ذکر شده در یک کابین جدا از مسافرین عادی وجود دارد و حتی علاوه بر این امکانات، گاهی اتاق جلسات و یک یا چند لابی خصوصی هم در هر کابین وجود دارد تا افراد بتوانند در کنار یکدیگر جلساتشان را برگزار کنند. برای کلاس پروازی فرست کلاس اکثرا” از هواپیماهای دو طبقه بوئینگ و ایرباس استفاده می شود که فضای بیشتری را بتوانند در اختیار شرکت های هواپیمایی بگذارند.

در سال 2016، طبق سایت معتبر اسکای ترکس، بهترین کابین های فرست کلاس دنیا به ترتیب به ایرلاین های الاتحاد، امارات، ایرفرانس، سنگاپور ایرلاینز اختصاص داشت.


گروع بیزینس(تجاری-C):

کلاس تجاری دومین کلاس تجار است که بعد از فرست کلاس قرار گرفته است. صندلی این کلاس پروازی در دو ردیف جدا هستند و به طور معمول، در جلوی کلاس اکونومی و با فاصله‌ بیشتری از هم قرار دارند. صندلی های بیزنس کلاس مبله هستند و اگرچه نسبت به فرست کلاس از درجه پایین تری برخوردار هستند ولی راحت و اتوماتیک و جادار هستند. امکانات کنترل صوتی و تصویری در کابین این کلاس ها به صورت همگانی وجود دارد.

در کلاس تجاری سرو غذاهای گرم و دارای کترینگ متفاوت و کامل است، اما در درجه ای پایین تر از فرست کلاس است. امکانات رفاهی مانند کانتر مستقل و حمل و نقل مجزا از ترمینال تا هواپیما و بالعکس در این کلاس پروازی وجود دارد. در کلاس تجاری مهماندارها رسیدگی بیشتری دارند و کلاس کابین از سایر مسافرین مجزاست. قیمت بلیط بیزنس کلاس نسبت به فرست کلاس پایین تر اما نسبت به اکونومی بالاتر است.

همچنین لازم به ذکر است که در سال 2016، ایرلاین های سنگاپور ایرلاینز، قطر ایرویز، اتحاد ایرویز و ژاپن ایرویز به ترتیب بهترین کابین های کلاس تجاری را دارا بودند.


گروه اکونومی(اقتصادی،Y):

کلاس اکونومی آخرین کلاس پروازی است که در ایران رواج دارد و مشتریان آن مسافران عادی هستند. کلاسی اکونومی در یک پرواز بیشتر صندلی‌ها را به خود اختصاص می‌دهد؛ قیمت بلیط آن پایین ترین نرخ بلیط هواپیما را دارد و صندلی های کلاس اقتصادی در ردیف های کنار هم قرار دارند. امکاناتی که برای مسافران این نوع پرواز در نظر گرفته می‌شود، معمولاً از تعداد محدودی روزنامه، مجله‌ تبلیغاتی و کارت راهنمای پرواز فراتر نمی‌رود.

در بعضی هواپیماها برای صندلی‌های کلاس اکونومی مانیتور و هدفون هم تعبیه شده است که مسافران در تغییر برنامه‌‌های آن حق انتخاب زیادی ندارند؛ اما در بیشتر هواپیماها، برای تمام مسافران بخش اکونومی یک مانیتور بزرگ وجود دارد که برنامه‌ مشخصی پخش می‌کند. سایر امکانات و تفریحات برای مسافران در کلاس اکونومی، به خط پروازی و البته مدل هواپیما بستگی دارد.

پرواز اکونومی که با نام های پرواز اقتصادی و بلیط استاندارد هم شناخته می شوند رایج ترین و متداول ترین نوع بلیط هواپیماست و اکثر مسافران با استفاده از این نوع کلاس پروازی سفر می کنند. به طور کلی، در کلاس اکونومی شما یک صندلی رزرو می کنید که شما را از مبدا به مقصد می رساند و خدمات و امکانات فوق العاده ای به شما ارائه نمی شود. فاصله بین صندلی ها زیاد نیست و شما خیلی امکان دراز کشیدن یا قدم زدن در هواپیما را ندارید. البته بسته به نوع شرکت هواپیمایی ممکن است خدمات ویژهای مثل صندلی تاشو، فضا برای قرار دادن پاها، غذا، اینترنت وای فای، مانیتور و امکان تماشای فیلم و موزیک را هم در اختیار مسافرانشان قرار بدهند. بلیط هواپیمای اکونومی از همه بلیط ها ارزان تر است و همین موضوع باعث اقبال گسترده مسافران به آن شده است.


پرمیوم اکونومی

بعد از این که با کلاس اکونومی آشنا شدیم به پرمیوم اکونومی می رسیم که اگرچه هنوز نام اکونومی را یدک می کشد اما امکانات و خدمات بیشتری به مسافران ارائه می کند. در توضیح تفاوت کلاس های پروازی باید بگوییم که این دو کلاس بسیار شبیه به هم هستند و تفاوت آن ها در هر شرکت هواپیمایی متفاوت و متغیر است. در واقع اگر بخواهیم پرمیوم اکونومی را به صورت ساده توضیح بدهیم باید بگوییم که این پرواز همان کلاس اکونومی است با امکانات و سرویس های بیشتر! با این حال هنوز امکانات آن به پای خدمات فوق العاده بیزینس کلاس نمی رسد. در پروازهای پرمیوم اکونومی مسافران می توانند از سالن های استراحت ویژه ایرلاین در فرودگاه استفاده کنند و در کابین هواپیما هم صندلی های پرمیوم اکونومی در بخشی جداگانه و ویژه قرار گرفته است.

صندلی ها در مقایسه با اکونومی بزرگ تر و راحت تر است و فضای بین صندلی ها هم بیشتر است. مانیتورهای بزرگ تر، غذای بهتر و گاهی امکان انتخاب نوع غذا و نوشیدنی و میزان بار مجاز بیشتر از جمله خدمات این نوع پرواز هستند. قیمت بلیط هواپیمای پرمیوم اکونومی از پرواز اکونومی بیشتر است اما در مقایسه با بلیط بیزینس و فرست کلاس همچنان قیمت پایین تری دارد.

Leave a Comment

Your email address will not be published. All fields are required.