برقراری مجدد پروازهای هفتگی ایران ایر ✨ تهران – آلمان ✨

برقراری مجدد پروازهای هفتگی ایران ایر
✨ تهران – آلمان ✨

◀️ روزهای شنبه و چهارشنبه :
تهران _ فرانکفورت _تهران
◀️ روزهای سه شنبه:
تهران _هامبورگ _تهران
◀️ روزهای جمعه :
تهران _کلن _تهران

همراه داشتن جواب تست منفی کرونا الزامی میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال نظر

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. همه فیلدها لازم هستند.