(1)

تور زمستان ۹۸ ایتالیا (۴ شب میلان-۲۰ دی)

خلاصه تور

5,990,000 تومان*به ازای هر فرد

جزئیات

(0)

تور زمستان ۹۸ ایتالیا-فرانسه (۸ روز- ۴ بهمن)

تور ایتالیا فرانسه ۸ روزه   ۲ شب میلان + ۲ شب ونیز +  ۳ شب پاریس      

5,990,000 تومان*به ازای هر فرد

جزئیات

(0)

تور زمستان ۹۸ ایتالیا (۴ شب میلان- ۲ اسفند)

  تور زمستان ۹۸ ایتالیا (۴ شب میلان-۲ اسفند)   برای خرید زمستانی و دیدن برندهای معتبر فشن جهان این

5,990,000 تومان*به ازای هر فرد

جزئیات

(0)

تور زمستان ۹۸ ایتالیا – فرانسه (۸ روز- ۲۰ دیماه )

تور زمستان ۹۸ ایتالیا فرانسه (۸ روز-۲۰ دی)     قیمت پکیج بزرگسال دو تخته:۵۹۹۰۰۰۰ تومان + ۱۳۶۰ یورو بزرگسال

5,990,000 تومان*به ازای هر فرد

جزئیات

(0)

تور زمستان ۹۸ ایتالیا- اسپانیا(۷ روز – ۱۶ بهمن)

تور ایتالیا اسپانیا ۷ روزه   ۳ شب رم + ۳ شب بارسلون    قیمت پکیج   بزرگسال دو تخته:۵۹۹۰۰۰۰

5,990,000 تومان*به ازای هر فرد

جزئیات

(0)

تور زمستان ۹۸ ایتالیا- اسپانیا(۷ روز – ۱۴ اسفند)

تور ایتالیا اسپانیا ۷ روزه   ۳ شب رم + ۳ شب بارسلون    قیمت پکیج   بزرگسال دو تخته:۵۹۹۰۰۰۰

5,990,000 تومان*به ازای هر فرد

جزئیات

(0)

تور زمستان ۹۸ ایتالیا (۴ شب میلان -۸ بهمن)

  تور زمستان ۹۸ ایتالیا (۳ شب میلان-۸ بهمن)   برای خرید زمستانی و دیدن برندهای معتبر فشن جهان این

5,990,000 تومان*به ازای هر فرد

جزئیات

(0)

تور زمستان ۹۸ ایتالیا – فرانسه( ۸ روز-۱۶ اسفند)

تور ایتالیا فرانسه ۸ روزه ۴ شب پاریس + ۲ شب ونیز +  ۱ شب میلان   قیمت پکیج  

5,990,000 تومان*به ازای هر فرد

جزئیات

(0)

تور اروپا نوروز ۹۹ ایتالیا ۸ روزه

  تور ایتالیا ۸ روزه   ۲ شب میلان + ۱ شب ونیز + ۱ شب فلورانس + ۳ شب

9,900,000 تومان*به ازای هر فرد

جزئیات

(0)

تور اروپا نوروز ۹۹ ایتالیا فرانسه ۱۲ روزه

تور ایتالیا فرانسه ۱۲ روزه   ۲ شب میلان + ۱ شب ونیز + ۱ شب فلورانس + ۳ شب

9,900,000 تومان*به ازای هر فرد

جزئیات

(0)

تور اروپا نوروز ۹۹ ایتالیا ۹ روزه

تور ایتالیا ۹ روزه   ۳ شب رم + ۲ شب فلورانس + ۱ شب ونیز + ۲ شب میلان

9,900,000 تومان*به ازای هر فرد

جزئیات

(0)

تور اروپا نوروز ۹۹ ایتالیا فرانسه ۱۲ روزه

تور ایتالیا فرانسه ۱۲ روزه   ۳ شب رم + ۲ شب فلورانس + ۱ شب ونیز + ۲ شب

9,900,000 تومان*به ازای هر فرد

جزئیات

(0)

تور اروپا نوروز ۹۹ایتالیا هلند ۷ روزه

تور ایتالیا هلند ۷ روزه   ۲ شب میلان + ۱ شب ونیز + ۳ شب آمستردام   قیمت پکیج

9,900,000 تومان*به ازای هر فرد

جزئیات

(0)

تور اروپا نوروز ۹۹ ایتالیا سوئیس آلمان هلند ۱۰ روزه

تور ایتالیا سوئیس آلمان هلند ۱۰ روزه   ۲ شب میلان + ۲ شب زوریخ + ۲ شب کلن +

9,900,000 تومان*به ازای هر فرد

جزئیات

(0)

تور اروپا نوروز ۹۹ جنوب ایتالیا ۸ روزه

تور جنوب ایتالیا ۸ روزه   ۲ شب رم + ۳ شب ناپل + ۱ شب پمپی + ۱ شب

9,900,000 تومان*به ازای هر فرد

جزئیات

(0)

تور اروپا نوروز ۹۹ ایتالیا اسپانیا ۷ روزه

تور ایتالیا اسپانیا ۷ روزه   ۱ شب میلان + ۳ شب بارسلون + ۲ شب رم   قیمت پکیج

9,900,000 تومان*به ازای هر فرد

جزئیات

(0)

تور اروپا نوروز ۹۹ ایتالیا فرانسه بلژیک هلند ۱۱ روزه

تور ایتالیا فرانسه بلژیک هلند ۱۱ روزه   ۳ شب رم + ۳ شب پاریس + ۱ شب بروکسل +

9,900,000 تومان*به ازای هر فرد

جزئیات

(0)

تور اروپا نوروز ۹۹ ایتالیا فرانسه ۸ روزه

تور ایتالیا فرانسه ۸ روزه   ۲ شب رم + ۲ شب ونیز + ۳ شب پاریس در هوای فرحبخش

9,900,000 تومان*به ازای هر فرد

جزئیات

(0)

تور اروپا نوروز ۹۹ ایتالیا اسپانیا فرانسه ۹ روزه

تور ایتالیا اسپانیا فرانسه ۹ روزه   ۳ شب رم + ۳ شب بارسلون + ۲ شب پاریس   قیمت

9,900,000 تومان*به ازای هر فرد

جزئیات

(0)

تور اروپا نوروز ۹۹ ایتالیا پرتغال فرانسه ۱۱ روزه

تور ایتالیا پرتغال فرانسه ۱۱ روزه   ۲ شب میلان + ۲ شب ونیز + ۳ شب لیسبون + ۳

9,900,000 تومان*به ازای هر فرد

جزئیات


logo-samandehi